Skip to main content

Yazıyorum, O Halde DüşünüyorumYazıyorum, O Halde Düşünüyorum!
Edt. Pınar Seden Meral
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları-6
Yaratıcı Fikirler Atölyesi Dizisi-1

  • ISBN 978-605-60654-7-7
  • 24×16,5 cm.
  • Türkçe
  • 122 sayfa
  • Eylül 2013

Elinizdeki bu proje çalışmaları kitabı Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci emeğine verdiği değerin somut bir ürünü. Yüksekokulumuzda sürdürülen Yaparak Öğreniyorum anlayışı, öğrencilerimizin bir yıl boyunca ders kapsamında hazırladıkları projeleri hayata geçirmelerine zemin hazırlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu projeleri bir çatı altında toplamak ve hazırlanmış olan öğrenci projelerinin bu misyon doğrultusunda sunumunu yapabilmek için oluşturulan Yaratıcı Fikirler Atölyesi’nin ilk ürünü “Yazıyorum, O Halde Düşünüyorum! Yaratıcı Yazarlık Dersi Projeleri” başlıklı bu eser oldu. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin Yaratıcı Yazarlık dersi kapsamında yazdıkları kısa hikayelerin yer aldığı çalışma, bu kitap dizisinin ilk kitabı olma özelliğini taşırken, bundan sonra yapılacak olan projelerin yayınlanmasının da önünü açıyor ve üstlendiğimiz misyonda izlediğimiz yolu aydınlatıyor.Ruhi Engin Özmen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı

Satın almak için tıklayınız.