Skip to main content

Masa Başında Çalışanların SağlığıMasa Başında Çalışanların Sağlığı
Burcu Güven
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları-3

  • ISBN 9786056065453
  • 16,5×24 cm.
  • Türkçe
  • 190 sayfa
  • Mayıs 2013

Doktora tezimden derlemiş olduğum “Çalışan Sağlığını Geliştirici Hizmetlerin Bilişim Sektöründe Masa Başında Çalışan Sağlığına Etkilerinin Değerlemesi” başlıklı kitabımda son yıllarda çalışma koşullarının değişimi ile birlikte sayıları giderek artan masa başında çalışanların, değişen özellikleri ve karşılaştıkları yeni sağlık sorunları ele alınmıştır. Bu sorunlar verimsizlik, iş tatminsizliği, örgütsel bağlılık gibi uzun sürede ortaya çıkabilecek pek çok önemli örgütsel sorunlardır.

Kitap örgütlerin yaşadığı bu sorunlara karşılık çalışan sağlığını geliştirici hizmetler başlığı altında fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme hizmetlerinin çalışan sağlığı üzerinde bir etkisi olup olmadığını incelemekte ve bu konuda ileride yapılacak olan çalışmalara bir temel oluşturmayı hedeflemektedir. Kitabın hazırlanmasında emeği olan herkese ve özellikle Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’na kitabımın basımındaki değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kitabın Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları alanlarında çalışanlara ve bu konularda akademik çalışma yapanlara değerli katkılar sunmasını temenni ederim.

Satın almak için tıklayınız.